Novena câtre Fericitul Părinte Francisc Palau y Quer OCD

„Măreaţa lucrare a lui Dumnezeu în om se urzeşte înăuntru.” /Francisc Palau/

palau-teresa-stj-5

1  –  INTRĂ ÎN TEMPLUL SUFLETULUI

Din Scrisoare 1 (câtre Eugenia Guerin)

 „Îţi repet, fiica mea preaiubită, intră în templul sufletului; rămâi acolo în tăcere şi ascultă vocea regelui dumitale Solomon, care, de pe tronul altarului ce se află în adâncul inimii, îţi vorbeşte mereu. Străduieşte-te să pui în practică sfaturile lui, cu fidelitate, cu grijă, în mod desăvârşit. Mergi după cuvântul pe care el ţi-l vesteşte în taina inimii şi vei trăi în veci.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

2 –  POARTA ESTE STRÂMTĂ

Din Scrisoare 1 (câtre Eugenia Guerin)

„Cum să faci, fiica mea, ca să intri în templul sufletului şi să asculţi înăuntru vocea regelui Solomon? Ah, e cam greu, căci poarta este strâmtă! [Mt7, 13-14] O, şi ce puţini sunt cei care intră prin această poartă a vieţii atât de strâmtă! Dumneata cunoşti această poartă a vieţii care ne duce la palatul Dumnezeului, Regelui şi Domnului nostru? Iat-o: cine nu renunţă la sine însuşi, nu-şi ia crucea şi nu o duce mereu, nu este vrednic de mine şi nu poate fi ucenicul meu. Cine nu renunţă la tot ce are nu poate fi ucenicul meu [Mt16, 24; Lc14, 27.33] Iată aici poarta cea strâmtă prin care trebuie să intri, fiica mea. Fără a renunţa la dumneata însăţi şi la toate lucrurile lumii, nu vei putea intra niciodată prin această poartă a vieţii veşnice. Această abnegaţie şi aceste renunţări, înţelese spiritual, sunt necesare pentru a intra înăuntrul dumitale”.

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

3–  UNIREA CU DUMNEZEU

Din Scrisoare 38 (câtre Ioana Gratias)

 „Dacă ai căutat cu asemenea ardoare singurătate, reculegere, să faci abstracţie de făpturi şi dacă n-ai visat decât pustiuri, crede că această vocaţie purcedea şi purcede din faptul că sărmanul tău suflet îşi cunoaşte, înţelege, atinge şi pipăie nevoia  de a trăi unit cu Dumnezeul său, dar nu oricum, ci aşa cum Dumnezeu pretinde şi voieşte de la el. El cunoaşte cât este de valoroasă această unire, înţelege clar că în ea îşi va găsi viaţa şi învierea, hrana şi virtuţile. De aceea a căutat-o, şi unde?, prin ce mijloace? Să adorăm planurile lui Dumnezeu şi ale providenţei sale şi să le respectăm. Să luăm lecţii de viaţă pentru a ne îndrepta greşelile şi îngrijorările.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

4 –  PACEA INIMII

Din Scrisoare 38 (câtre Ioana Gratias)

 „Această unire aduce pacea inimii; caută aşadar pacea. Nu te nelinişti şi nu te tulbura de ce se întâmplă în jurul tău, nici de cele prielnice, nici de cele potrivnice şi preferă să pierzi totul, dar nu pacea inimii. Când te simţi neliniştită, tristă, în suferinţă, amărâtă, caută cauza şi, dacă nu merită osteneala – cum nu merită tot ce nu este ofensă adusă lui Dumnezeu – alungă-ţi neliniştea; dacă nu vezi cauzele, dar suferi şi te simţi neliniştită, nemulţumită fără motiv, atunci îndură, ai răbdare, lasă să treacă acel ceas de febră spirituală şi liniştea lăuntrică se va întoarce. Această unire, sora mea, necesită şi cere o inimă cu pace şi linişte, neclintită, neschimbătoare precum un cer sublim, iar această pace, linişte, statornicie  o putem dobândi, suntem obligaţi să o căutăm.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

5 VIRTUŢII TEOLOGALE

Din Scrisoare 38 (câtre Ioana Gratias)

 „În rugăciune vei găsi credinţa, speranţa şi dragostea. Cum ai deja pregătire şi experienţă suficientă pentru a aprecia aceste virtuţi, cum au fost deja nimicite principalele greşeli şi îngrijorări, actele de unire îţi sunt uşoare, dulci şi plăcute; de aceea, fără a cunoaşte sau a vedea unirea, o simţi, ţi-e bine cu Dumnezeu, te înţelegi cu El cu uşurinţă şi prieteneşte, apoi vă împrieteniţi. Ei bine, acum nu mai am nimic să-ţi spun despre aceasta decât să perseverezi şi, profitând de lăuntrica tihnă cu Dumnezeu, cere daruri, confirmă-ţi şi întăreşte-ţi virtuţile morale şi, revigorându-te în castelul tău interior, luptă cu tristeţile şi cu cauza lor, nimiceşte-ţi suferinţele neîntemeiate şi fii gata.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

6  –  ÎNCREDERE

Din Scrisoare 48 (câtre Ioana Gratias)

 „În ceea ce te priveşte, poţi să faci şi să mă ajuţi cu un singur lucru, şi anume să te rogi stăruitor lui Dumnezeu şi Maicii sale, cerând să ne călăuzească pe unde îi place maiestăţii sale divine. Legată de carul meu prin vocaţie şi prin orânduire dumnezeiască, nu-ţi mai rămâne de făcut decât să continui. Dumnezeu ne va mântui şi îşi va bate joc de nădejdile duşmanilor numelui său. Cât despre vocaţia noastră, cum suntem deja pregătiţi să secundăm planurile lui Dumnezeu, nu ne va lăsa fără lumină şi îndrumare.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

7  – IMITAREA LUI CRISTOS

Din Scrisoare 6 (câtre Ioana Gratias)

 „Cum lumina lăuntrică este încă foarte palidă, virtuţile tale sunt plăpânde. Întreţine această lumină lăuntrică, ea îţi va încălzi inima şi va da forţă acţiunilor tale. Pentru a o întreţine, meditează misterul întrupării, pe cel al răscumpărării şi pe cel al crucii. Să urmăreşti în rugăciune binele tuturor oamenilor în general. Imită-l în aceasta pe Isus Cristos şi vei avea un adevărat maestru şi model de rugăciune. Urmează-l pas cu pas: îl vei vedea în pustiu rugându-se pentru oameni, agonizând pentru ei în grădina măslinilor, venind în ajutorul nevoilor lor în timpul predicării, oferindu-se Tatălui pe cruce ca victimă de ispăşire. Contemplă-i pe sfinţii mai mari: Sfântul Ioan Botezătorul, Ilie, Sfântul Francisc de Assisi, etc. Imită-i în ceea ce poţi. Aceasta este, fiica mea, calea cea adevărată.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

8 – VIRTUŢILE SOLIDE

Din Scrisoare 6 (câtre Ioana Gratias)

 „Pietrele preţioase adevărate sunt foarte rare; sunt puţine, dar valorează mult; multe sunt false şi de aceea trebuie să le curăţăm. Cerul nu poate fi împodobit cu nici o piatră preţioasă falsă. Pe acelea trebuie să le aruncăm. Pentru a le discerne, pentru a şti care sunt false şi care adevărate, trebuie studiu, comerţ, timp şi experienţă. Vreau să îţi spun că, la început, tot ce străluceşte pare piatră preţioasă; după aceea, timpul te va ajuta să cunoşti care sunt virtuţile solide îndreptate spre binele celorlalţi şi care sunt cele false. Ocupă-te din toate puterile cu negoţul cu pietre preţioase.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

9 –  O SINGURĂ INIMĂ

Din Scrisoare 7 (câtre Surorile din Lérida şi Aytona)

 „Doresc să fiţi toate o singură inimă însufleţită de un singur şi acelaşi duh [Fap 2, 44-46; 4, 32]. În fiecare zi la sfânta jertfă vă ofer pe altarul jertfei ca o singură inimă. Dacă formaţi toate o inimă şi aceasta este întărită, însufleţită, condusă şi stăpânită de Duhul lui Dumnezeu, cât de îmbelşugat îşi va revărsa Dumnezeu harurile asupra voastră! Pentru aceasta trebuie să practicaţi aceste virtuţi: ascultare, iubire reciprocă, sărăcie.”

Rugăciunea câtre Fericitul Francisc Palau OCD

O Doamne! Tu l-ai ales pe Fericitul Francisc Palau, ca să proclame în faţa oamenilor marele Mister al Sfintei Biserici. A trăit dăruindu-se în slujba fraţilor, răspândind printre oameni mesajul Evangheliei şi promovând printre ei conştiinţa vie a participării lor în Trupul Mistic al lui Cristos. Te rugăm, Doamne, ca glorificarea lui pentru Biserica să folosească pentru ca toţi oamenii să se simtă din ce în ce mai uniţi cu singurul popor al lui Dumnezeu. Dă-ne, te rugăm prin mijlocirea lui, harul special pe care acum ţi-l cerem. Amin.

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui…

Fericitul Francisc Palau, roagă-te pentru noi.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s