Rugăciunea papei Francisc

papa FrancisyekRugăciunea papei Francisc pentru Jubileul Milostivirii

Doamne Isuse Cristoase,
tu ne-ai învăţat să fim milostivi asemenea Tatălui ceresc,
şi ne-ai spus că cine te vede pe tine îl vede pe Tatăl.
Arată-ne chipul tău şi vom fi mântuiţi.
Privirea ta plină de iubire i-a eliberat pe Zaheu şi pe Matei de robia banului;
pe femeia păcătoasă şi pe Magdalena le-a eliberat de la statornicirea fericirii doar în creatură;
pe Petru l-a făcut să plângă după ce te-a trădat,
şi i-a asigurat paradisul tâlharului căit.
Fă să ascultăm cuvintele pe care i le-ai spus samaritenei ca şi cum le-ai fi adresat fiecăruia dintre noi:
„Dacă ai cunoaşte darul lui Dumnezeu!”

Tu eşti chipul văzut al Tatălui nevăzut,
al lui Dumnezeu care-şi manifestă atotputernicia mai ales prin iertare şi milostivire:
fă ca Biserica să fie în lume chipul văzut al tău, Domnul nostru, înviat şi în slavă.
Tu ai voit ca şi miniştrii tăi sacri să fie înveşmântaţi în slăbiciune
ca să simtă compasiunea cuvenită pentru aceia care se află în neştiinţă şi eroare;
fă ca oricine se apropie de vreunul dintre slujitorii tăi să se simtă aşteptat, iubit şi iertat de Dumnezeu.

Trimite-l pe Duhul tău şi consacră-ne pe toţi prin ungerea lui,
pentru ca Jubileul Milostivirii să fie un an al harului Domnului,
iar Biserica sa cu reînnoit entuziasm să le ducă celor săraci mesajul plin de bucurie,
să proclame celor închişi şi asupriţi eliberarea, iar celor orbi să le redea vederea.
Îţi cerem aceasta prin mijlocirea Fecioarei Maria, maica Milostivirii,
ţie care vieţuieşti şi domneşti în unire cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, în toţi vecii vecilor.
Amin.