Centrul Diecezan pentru Pastoraţia Tineretului – București

Agape cu tineri – 2016

Ziua de Reculegere – 2016

Festivalul Tinerilor – 2016

Concert de colinde – 2015

Ziua de Reculegere – 2015

Curs de formare pentru tineri – 2015