Fiţi milostivi

FIŢI MILOSTIVI

„Fiţi milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv” /Lc 6,36/

/adoraţie/

 †  In numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

  1. Introducere

– în faţa altarului cu lumânări formăm o cruce –  simbolul milostivirii

1508545_939580566095092_3658911056035542387_n

A-l adora pe Dumnezeu înseamnă a ne deschide inima şi a ne lăsa transformaţi de prezenţa sa. În faţa lui Cristos, care s-a făcut asemenea nouă putem să ne cunoaştem mai bine pe noi înşine şi să facem din viaţa noastră un dar. Viaţa trăită pentru sine este mutilată, dăruită celorlalţi devine Euharistie: aducere de mulţumire, act de iubire autentică faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. A-l adora pe Cristos înseamnă a-i spune mereu: „Doamne tu eşti viaţa mea, tu eşti adevărata viaţă”

La această oră de adoraţie cu umilinţă ne aruncăm la picioarele altarului pentru a-i cere lui Cristos harul de a înţelege că toţi suntem chemaţi să trăim slujind în această lume cu aceleaşi sentimente ca ale sale, în fiecare moment al vieţii noastre, în cele mai mărunte ca şi în cele mai importante. Să contemplăm prezenţa sa iubitoare şi dătătoare de iubire, celebrând cuvintele şi jertfa sa mântuitoare pentru noi şi pentru toţi tinerii din lume pentru ca viaţa noastră să fie mereu înflăcărată de idealurile înalte ale vieţii creştine.

 2. Expunere Preasfantul Sacrament

                               ♫ Tu eşti viaţa noastră (1-2 strofe)

Te adorăm şi te binecuvântăm Preasfânta Euharistie, pâinea vie coborâtă din cer.

Sacramentul Trupului şi sângelui lui Cristos! Sacramentul Jertfei lui Cristos!

Sacramentul iubirii dumnezeieşti! Sacramentul care dă viaţă Bisericii!

Sacramentul unităţii şi al păcii! Sacramentul care ne hrăneşte şi ne întăreşte!

                               ♫ Tu eşti viaţa noastră (3-4 strofe)

––––  tăcere  ––––

  • Rugăciunea sfântului Francisc de Assisi

O, o, o, adoramus te Domine!             

Tu eşti sfânt, Doamne, unicul Dumnezeu, care înfăptuieşti lucruri minunate,

Tu eşti puternic, Tu eşti mare, Tu eşti cel Preaînalt, Tu eşti Rege atotputernic,      

Tu, Tată Sfânt, Regele cerului şi al pământului.

Tu eşti Unul şi Întreit, Domnul Dumnezeul zeilor,

O, o, o, adoramus te Domine!

Tu eşti binele, orice bine, supremul bine, Domnul Dumnezeu cel viu şi adevărat.

Tu eşti iubire şi caritate, Tu eşti înţelepciune, Tu eşti umilinţă, Tu eşti răbdare,

Tu eşti frumuseţe, Tu eşti blândeţe, Tu eşti siguranţă, Tu eşti linişte,

Tu eşti bucurie şi veselie, Tu eşti speranţa noastră, Tu eşti dreptate,

O, o, o, adoramus te Domine!

Tu eşti cumpătarea, Tu eşti bogăţia noastră cu îndestulare,

Tu eşti frumuseţe, Tu eşti blândeţe, Tu eşti protector,

Tu eşti păzitor şi apărător al nostru, Tu eşti putere, Tu eşti înviorare,

Tu eşti speranţa noastră, Tu eşti credinţa noastră, Tu eşti iubirea noastră.

O, o, o, adoramus te Domine!

Tu eşti toată desfătarea noastră, Tu eşti viaţa noastră veşnică,

Doamne mare şi minunat, Dumnezeu atotputernic, Mântuitor milostiv.

O, o, o, adoramus te Domine!

––––  tăcere  ––––

  • Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca /Lc 6,27-38/

Eu va spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestema, rugaţi-vă pentru cei ce se poarta rău cu voi. Daca te bate cineva peste o falca, întoarce-i şi pe cealaltă. Daca iţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri sa-ti ia şi cămaşa. Oricui iţi cere, da-i; şi celui ce-ti ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplata vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. Daca faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplata vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa. Şi daca daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplata vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, că să ia înapoi întocmai. Voi însa iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în san o măsura buna, îndesata, clătinata, care se va varsă pe deasupra. Căci cu ce măsura veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”

Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est.    

––––  tăcere  ––––

  • Din Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc pentru Ziua Mondială a Tineretului

În conceptul biblic de milostivire este inclusă şi concreteţea unei iubiri care este fidelă, gratuită şi ştie să ierte. În acest text din Osea avem un exemplu foarte frumos al iubirii lui Dumnezeu, asemănată cu aceea a unui tată faţă de fiul său: „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi din Egipt l-am chemat pe fiul meu. Dar cu cât [mai mult] îl chemam, cu atât [mai mult] mergeau după ei: […] Eu l-am învăţat pe Efraim să meargă; ei îl luau pe braţele lor si nu au cunoscut că eu i-am vindecat. Cu legături omeneşti îi trăgeam, cu corzi de iubire. Am fost pentru ei precum cei care îi ridică jugul pe umeri, deşi eu mă înclinam asupra lor ca să-i hrănesc” (Os11,1-4). În pofida atitudinii greşite a fiului, care ar merita o pedeapsă, iubirea tatălui este fidelă şi iartă mereu un fiu căit. Aşa cum vedem, în milostivire este inclusă mereu iertarea; ea „nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă cu care El revelează iubirea sa ca aceea a unui tată şi a unei mame care se înduioşează până în adâncul măruntaielor faţă de propriul copil. […] Provine din interior ca un sentiment profund, natural, format din duioşie şi din compasiune, din indulgenţă şi din iertare” (Misericordiae vultus, 6).

Noul Testament ne vorbeşte despre milostivirea (eleos) divină ca sinteză a lucrării pe care Isus a venit s-o împlinească în lume în numele Tatălui (cf. Mt 9,13). Milostivirea Domnului nostru se manifestă mai ales atunci când El se apleacă asupra mizeriei umane şi demonstrează compasiunea sa faţă de cel care are nevoie de înţelegere, vindecare şi iertare. Totul în Isus vorbeşte despre milostivire. Mai mult, El însuşi este milostivirea.

Misericordias Domini in etaernum cantabo

Vouă tinerilor, care sunteţi foarte concreţi, aş vrea să vă propun să alegeţi o faptă de milostenie trupească şi una sufletească pe care s-o puneţi în practică în fiecare lună. Lăsaţi-vă inspiraţi de rugăciunea sfintei Faustina, umilă apostolă a Divinei Îndurări în timpurile noastre:

Să ne rugăm împreună:

„Ajută-mă, o, Doamne, să fac în aşa fel încât […]

ochii mei să fie milostivi, în aşa fel încât eu să nu nutresc niciodată suspiciuni şi să nu judec pe baza aparenţelor exterioare, ci să ştiu să percep ceea ce este frumos în sufletul aproapelui meu şi să-i fiu de ajutor […]

auzul meu să fie milostiv, să mă aplec asupra necesităţilor aproapelui meu, urechile mele să nu fie indiferente la durerile şi la gemetele aproapelui meu […]

limba mea să fie milostivă şi să nu vorbească niciodată nefavorabil despre aproapele, ci să aibă pentru fiecare o vorbă de întărire şi de iertare […]

mâinile mele să fie milostive şi pline de acţiuni bune […]

picioarele mele să fie milostive, în aşa fel încât eu să alerg în ajutorul aproapelui, învingând indolenţa mea şi oboseala mea […]

inima mea să fie milostivă, în aşa fel încât să particip la toate suferinţele aproapelui” (Jurnal, 163).

Azi (Ne-ai aratăt cum să traim)

  • Binecuvântare

Tatăl nostru (Azi din cer)

 

Articole recente

  1. CEL MAI BUN POST Lasă un răspuns
  2. „Când postiți, nu fiți triști ca fățar­nicii!” Lasă un răspuns
  3. Dona nobis pacem… Lasă un răspuns
  4. Chemare la sfinţenie Lasă un răspuns